Penisförstoring

Penisförlängning & penisförtjockning

Det finns olika icke-kirurgiska metoder för att försöka förstora penis, såsom till exempel diet, läkemedelsbehandling, eller användning av olika tekniska hjälpmedel. Antingen är dessa behandlingar en ren bluff eller så är den förlängning man kan uppnå bara tillfällig och ganska liten. Det kan dessutom vara förenat med hälsorisker att ta tabletter som man inte vet vad de innehåller. Varför ska du ta en chans och sätta din hälsa på spel när du egentligen bara vill få bättre livskvalitet och välbefinnande?

Män kan också förändra sin kropp med ett ingrepp!

Åsikter om penisstorlek har långt ifrån varit nytt, och olika kulturer har i alla tider associerat en större penis med manlighet, styrka och attraktivitet. Pornografi och media förstärker tanken att en större penis symboliserar maskulinitet, vilket har gjort att män blir mer medvetna om sin penisstorlek. Det är inget fel i detta. Kvinnor har i årtionden kunnat ändra sina kroppar med operationer, vilket är helt accepterat.

Önskan om större penis är fundemantal

Många män känner sig missnöjda med sin penisstorlek, vilket är anledningen till att efterfrågan på penisförstoringsoperationer är hög. Vissa män är missnöjda med omkretsen, andra med längden, och vissa önskar förbättringar av båda. Genom kirurgiska ingrepp kan penisen förstoras i omkrets, längd, eller båda två. Operationen kan utföras även om man har en penis som är normalstor. Förväntningar kring penisstorlek är högst individuella, och det viktigaste är att mannen själv känner sig nöjd och bekväm med sin kropp för att upplevas som trygg av omgivningen både i sociala sammanhang och i intima situationer.

Gå inte på piller-bluffen

Det finns olika icke-kirurgiska metoder för att försöka förstora penis, såsom till exempel diet, läkemedelsbehandling, eller användning av olika tekniska hjälpmedel. Antingen är dessa behandlingar en ren bluff eller så är den förlängning man kan uppnå bara tillfällig och ganska liten. Det kan dessutom vara förenat med hälsorisker att ta tabletter som man inte vet vad de innehåller. Varför ska du ta en chans och sätta din hälsa på spel när du egentligen bara vill få bättre livskvalitet och välbefinnande?

Det enda som fungerar

Kirurgi är därför det enda sättet att permanent öka både längden och omkretsen av penis. Vilken teknik eller vilken kombination av tekniker som används avgörs efter en bedömning hos en plastikkirurg och genomgående diskussion med dig som patient, där hänsyn tas till dina mål, förväntningar och individuella förutsättningar.
Peniskirurgi för förtjockning och/eller förlängning av den synliga delen av penis, både i längd och omkrets, kallas allmänt för penisförstoring. Engelskt namn för detta är penoplasty.

Är du lämplig för penisförstoring?

De flesta män kan genomgå en penisoperation, men för ett lyckat resultat kan det vara bra om:

 • Penisens längd och/eller omkrets är inte redan större än det som anses vara normalt,
 • Du är missnöjd med den nuvarande storleken på penis,
 • Du har inga allvarliga eller kroniska sjukdomar,
 • Du är känslomässigt i balans och förstår att det finns andra faktorer som kan påverka självförtroende eller förmågan i sovrummet än storleken på penis,
 • Kirurgi korrigerar inte hormonella eller medfödda tillstånd,
 • Om det förekommer andra associerade problem (till exempel erektil dysfunktion, reproduktionsstörningar, urinvägsproblem eller andra störningar), bör dessa utvärderas av en urolog först och eventuell lämplig behandling ges innan penisoperationen genomförs.

Metoder som ger permanent penisförstoring

Det finns flera olika kirurgiska ingrepp att välja mellan som man kan göra var för sig eller i kombination:
 • Fetttransplantation är en metod för att öka omkretsen på penis där patientens eget fett transplanteras på skaftet under penishuden. Detta kan resultera i en ökning av omkretsen med ungefär en tredjedel. Det varierar dock individuellt hur mycket av det transplanterade fettet som stannar permanent, vilket kan göra det nödvändigt att upprepa behandlingen.
 • Penisen kan förlängas genom att ta bort ett litet fibröst band (det s.k. ligamentum suspensorium) som binder penisbasen till blygdbenet. Detta ingrepp kallas för klyvning av ligamentum suspensorium och kan öka längden på penis med 1 till 4 cm.
 • Fettsugning av fettkudden runt penisen är en metod som används när patienten har en tendens att vara överviktig, vilket gör att basen av penis delvis täcks av fett. Genom att fettsuga detta område upplevs penisen som längre eftersom en mindre del göms under fettet.
 • Det finns också olika implantat som sätts under huden på penis för att göra den större i omkretsen. Den mest utvecklade metoden är ett tunt hästskoformat silikon-implantat som för närvarande endast finns tillgängligt i USA. Att lägga in konstgjorda material under huden innebär dock risker för infektioner samt att implantatet penetrerar huden.
 • Slutligen finns det en övergripande term för operationen för att öka både längd och omkrets av penis, och detta kallas för falloplastik eller penoplastik. Detta innebär att några av de tidigare nämnda kirurgiska teknikerna kombineras för att uppnå bästa möjliga resultat.

Återhämtning

Man kan vanligen återgå till enklare arbete inom några dagar upp till en vecka. Träning och kraftig fysisk ansträngning bör man avstå ifrån under första månaden.

Efter penisförlängning är det viktigt att dra i penis flera gånger per dag under de första 1-2 månaderna. Detta för att det fibrösa bandet inte ska läka fast igen i sin gamla position. Om man inte utför denna sträckning så är risken mycket stor att man inte får det resultat man önskar.

Risker

Det finns risker med alla operationer. Riskerna för allvarliga komplikationer i samband med en penisförtjockning eller penisförlängning är små. Men man kan få en infektion eller överdriven ärrbildning, till exempel. Din plastikkirurg går igenom detta med dig på din konsultation eftersom det kan finnas individuella skillnader i riskprofilen.

Är du redo att ta steget?

Intresserad av förlängning eller förstoring av din penis? Bara en metod ger bestående resultat oavsett vad man kan läsa i sociala medier och på internet om olika piller eller andra behandlingar.

Man som ska göra penisförstoring och penisförlängning

Den här webbplatsen använder cookies.  Läs mer.